Steenmarterschade (Büscher Wildbeheer)
Last van een beschermd dier
Recente Tweets
Marter Control Unit
Wie zijn wij?

Marter Control Unit

 De MCU, opgericht door boswachter Ad Buscher, is in 1995 uit pure noodzaak begonnen met onderzoek naar het gedrag van de steenmarter. Hoewel er toen nog zelden een confrontatie tussen mens en dier plaats vond, waren er vooral vanuit de agrarische wereld wel regelmatig meldingen van overlast, mede omdat de mens steeds verder de beboste gebieden is gaan bewonen.

Inmiddels hebben we een aantal fretten die ons met hun gedrag laten zien of het om marters gaat en zo ja, of het een mannetje of vrouwtje betreft, of er al jongen zijn en waar ze uw gebied binnenkomen. Aan de hand van die gegevens kunnen wij de verblijfplaats van de marter herleiden. Deze kunnen wij dan eventueel afdichten. Daarnaast verwijderen wij de reeds ontstane puinhoop. Hierbij treffen wij in veel gevallen kadavers van de prooien en uitwerpselen aan. Dan sluiten wij alle mogelijke oude maar ook eventuele nieuwe ingangen hermetisch af. Hiermee voorkomen we de terugkeer van dit uiterst slimme dier.

 

Heeft u last van een steenmarter? Ga niet proberen de marter zelf te vangen of te verjagen. Dit is verboden en bovendien zinloos. Waar u de een wegjaagt, komt na verloop van tijd zo de volgende soortgenoot zich huisvesten. Ondervindt u overlast van een steenmarter, neem dan contact op met ons. Ons telefoonnummer is 0573 459905.

 

Een steenmarter in huis, wat nu?

Waar steenmarters en mensen dicht bij elkaar in de buurt leven, kan soms overlast ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer uw pluimvee aan hen ten prooi valt, of wanneer marters zich gaan huisvesten in spouwmuren of onder het dak. De overlast heeft soms te maken met stank door voedselresten en uitwerpselen in of rond hun hol en met nachtelijk gestommel, alsof er een inbreker in huis is.  Niet zelden graaft de steenmarter zich onder het dak een gangenstelsel door het glaswol. De eerste tekenen van deze bezoeker zijn vaak plukken isolatiemateriaal langs de buitenmuur van uw huis. Soms beschadigen steenmarters leidingen en kabels in woningen of auto's. Zelfs kabels van hard plastic krijgen ze kapot. De voornaamste oorzaak hiervan is dat sommige autofabrikanten (goedkopere) visolie gebruiken voor de productie van de kabels, voor een marter ruikt dit onweerstaanbaar.

De buren weten altijd handige huismiddeltjes en op internet is er veel aan anti-marter materiaal te koop. Maar helaas: de huismiddeltjes helpen echt niet, en 99% van de artikelen die verkocht worden om marters af te schrikken, is klinkklare onzin. Heeft u reeds het vermoeden dat u deze beschermde diersoort 'te logeren' hebt? Neem dan contact met ons op.

Wie schakelt ons in?

Wij werken in opdracht van particulieren, bedrijven en instellingen. Tevens hebben we regelmatig contact met gemeenten en provincies.

Indien u meer informatie wenst rondom onze aanpak van Steenmarter overlast, neem gerust contact met ons op middels dit formulier 

Beschermde soort

In de Nederlandse wet heeft het ministerie van Landbouw en Natuur en Voedselkwaliteit duidelijke maar ook zeer strikte regels vastgelegd. Sinds 1973 zijn in alle martersoorten bij de wet beschermd. In Nederland Leven verschillende soorten marterachtigen, zoals de otter, de das, de bunzing, de hermelijn, de wezel, de boommarter en de steenmarter. Het vangen, doden en het verstoren van deze dieren is een misdrijf en wordt streng beboet.
De reden voor deze wettelijke bescherming is dat de soorten in aantal achteruit gingen of zelfs geheel uit ons land verdwenen. Er werd jaren jacht gemaakt op deze dieren vanwege hun mooie pels. De bescherming heeft inmiddels al behoorlijk effect gehad. In de laatste 10 jaar zijn vooral de steenmarters in aantal toegenomen, maar de meeste marterachtigen hebben het nog steeds erg moeilijk.

Niet zelf dokteren

Steenmarters hebben een beschermde status en mogen niet worden gevangen of gedood. Wie dit probeert, of de nest- of slaapplaats van een marterachtige verstoort, begaat een strafbaar feit en riskeert zo een flinke boete.
U mag dus ook de toegang naar zijn nest niet afsluiten, omdat de kans bestaat dat u daarmee marters opsluit onder het dak of in de spouw. Dat u niets meer hoort betekent niet dat alle dieren weg zijn, er kunnen nog steenmarters of hun jongen aanwezig zijn.

Er is, vooral op internet, een lucratieve handel gaande in marterverjagers die moeten werken met ultrasoon geluid, anti-martersprays en zelfs hele installaties voor onder de motorkap van uw auto. Helaas voor u, ongeveer 99% van deze middelen zijn enkel goed voor de portemonnee van de aanbieder die, afhankelijk van de behoefte van de consument, dezelfde apparaten en sprays aanbiedt om vlooien, muggen en ratten te verjagen. Het huismiddeltje van het wc-blokje onder de motorkap van uw auto werkt zelfs averechts. De marter heeft zo een goed reukvermogen, dat hij de glycerine (beenderlijm, en dus dierlijk) in het wc-blokje direct ruikt. U trekt hiermee zelfs steenmarters aan. Het strooien van gif om de marter te doden is natuurlijk uit den boze. Niet alleen bent u een beschermde diersoort aan het vergiftigen en begaat u dus een misdrijf waar een fikse boete op staat. U loopt daarbij ook kans uw kat, hond, vogels in de tuin of zelfs spelende kinderen te vergiftigen. Niet doen, dus. Veel zin heeft het niet om zelf de steenmarter uit zijn nest te verdrijven. Als de gevestigde marter weg is, zal de vrijgekomen plek altijd opgevuld worden door een soortgenoot. Bovendien zullen de nieuwkomers onderling gaan vechten om het vrijgekomen territorium. Hierdoor neemt de overlast alleen maar toe. 

Op het internet bieden zich een aantal (klus)bedrijven zonder licentie aan als martervangers of marterverjagers. Deze bedrijven bieden u aan de marter voor u te verjagen en uw woning 'marter-vrij' te maken. Wat veel mensen niet weten is dat u strafbaar bent wanneer u met een bedrijf zonder licentie in zee gaat, of zelf de ingangen naar een nest blokkeert. Immers: u weet niet of er nog marters of hun jongen aanwezig zijn! Dat niet alleen; een ingesloten marter zal zich niet gemakkelijk bij de situatie neerleggen en zich desnoods met geweld een weg naar buiten banen. Het zal niet de eerste keer zijn dat een ingesloten steenmarter dwars door een plafond knaagt en zo op bijv. de slaapkamer van de kinderen uitkomt. De kosten om zoiets te herstellen kunnen hoog oplopen, om nog maar niet te spreken over de schrik en de rommel die zoiets met zich meebrengt.

Marters zijn artikel 2 beschermde dieren en u dient daarom een licentiehoudend deskundige in te schakelen om de marter(s) te verjagen, te vangen en/of de woning daarna aan te laten passen. Laat daarom altijd uw woning inspecteren door een bevoegd inspecteur met een vergunning van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit! Niet alleen voorkomt u hiermee een boete , u weet dan ookzeker dat het werk aan uw woning goed gebeurt en dat deze langdurig (zelf geven wij 5 jaar garantie) 'marter-vrij' is. Een bedrijf met licentie zal altijd eerst kijken of er jonge baby-marters in uw woning aanwezig zijn en deze weghalen alvorens de volwassen exemplaren te verjagen. Vuil als uitwerpselen en prooiresten worden opgeruimd en evt. geur- en andere problemen als vliegen of vlekken worden tevens opgelost. Wordt er bijvoorbeeld een val geplaatst, dan is deze gekeurd en diervriendelijk. Ook voor andere problemen kent uw deskundige 'marter-vanger' de juiste methoden - waarvoor hij de benodigde vergunningen heeft, zoals dat hoort. Met andere woorden:

Ga niet zelf dokteren, maar neem contact op met uw gemeente of rechtstreeks met ons. Ons Telefoonnummer is 0573-459905

 

  

 


Wat kunt u wèl zelf doen?
  • Wanneer u merkt een steenmarter in huis te hebben ingesloten, maak dan ruimte en zet alle ramen en deuren wijd open, het dier zal snel vluchten.
  • Heeft u een zieke of een gewonde steenmarter gevonden, bel dan met ons of met uw plaatselijke gemeente.
  • Bent u gebeten door een steenmarter, spoel dan de wond met overvloedig water uit en waarschuw uw huisarts.


 Let op:

Steenmarters kunnen drager zijn van verschillende ziektes of bacterien die ook voor de mens schadelijk kunnen zijn (botulisme, hondsdolheid). Wees dus altijd voorzichtig!